Privacy verklaring

Wet AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy Wetgeving.

Chiropractie Praktijk Vivante , gevestigd aan Mezenlaan 13-15 1403 BP Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkvivante.nl
Mezenlaan 13-15 1403 BP Bussum 0352031247

Uw Privacy en uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid, deze zijn beveiligd door o.a. twee-factorauthenticatie. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. In overleg vinken wij hierna in uw digitale dossier uw toestemming aan. Chiropractie Praktijk Vivante neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praktijkvivante.nl. Of telefonisch via 035 2031247

  • Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij op in ons online dataverwerkingsprogramma en is middels twee-factorauthenticatie beveiligd. We gebruiken uw gegevens om goede zorg aan u kunnen verlenen.
  • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden (zoals huisarts of specialist) als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien nodig, vragen wij u vooraf om toestemming.
  • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chiropractie Praktijk Vivante blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Praktijk Vivante en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkvivante.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Chiropractie Praktijk Vivante wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege... heeft het recht ons te vragen uw persoons- en medische gegevens te wissen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen maar labelen als ‘niet actief’. Als wij uw gegevens inactiveren kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen.
  • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. Wij labelen uw gegevens dan als ‘niet actief’.
  • U krijgt binnen 24 uur bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens (bijv. datalek).
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijn van de WGBO.
  • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden over u ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chiropractie Praktijk Vivante gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chiropractie Praktijk Vivante gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t... deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar ]
Cookie: Facebook analytics: Analytische cookie die uw facebook account koppelt aan uw bezoek van onze website

Vincent Gimbrère is de Functionaris Gegevensbescherming van Chiropractie Praktijk Vivante hij is te bereiken via info@praktijkvivante.nl

OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN
Ma08:00 - 20:00
Di/Wo08:00 - 15:00
Do08:00 - 20:00
Vr08:00 - 15:00

HEEFT U VRAGEN?

We zitten klaar voor een persoonlijk gesprek! Bel ons geheel vrijbijlvend:
T: 035-2031247

HEEFT U VRAGEN?

-
Neem contact op

Heeft u vragen? Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Blijf niet rondlopen met klachten, maar neem contact op met Chiropractie Praktijk Vivante.

Maak nu online een afspraak
Praktijk Vivante logo